KM ELEKTRO s.r.o.

V.P. Tótha 21

960 01 Zvolen

 

e-mail: kmelektrosro@gmail.com

telefón: 0908 217 217

Ďalej spĺňame  predpísané bezpečnostno-technické požiadavky na:

 

Druh činnosti:

Skupina EZ:

 

 

Triedy objektov:  A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

 

Druh činnosti:

 

 

 

 

 

V rozsahu: E1.1 – technické zariadenia elektrické s napätím do 35kV vrátane

                            bleskozvodov

 

Triedy objektov:

 Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektroinštalácií:

 

vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch

do 1000V

elektrické prípojky k rodinným domom a pod.

všetky drobné elektro práce - v bytoch, domoch, priemyselných objektoch

výrobu elektrických rozvádzačov, odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení

realizáciu inteligentnej elektroinštalácie

realizáciu bleskozvodov

revízie elektrických zariadení

zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie

realizácia slaboprúdových rozvodov - zabezpečovacie systémy (alarmy),

LAN siete, domáce telefóny

návrh, realizácia a servis inteligentnej elektroinštalácie

opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení do 1000V

návrh, montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov - EZS

návrh, montáž a servis elektronických požiarnych systémov - EPS

návrh, montáž systémov kontroly vstupu - ACS

návrh, montáž kamerových systémov - CCTV

návrh a realizáciu počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov

 

Elektroinštalácie

 

• rekonštrukcia, oprava a montáž elektrických vedení NN

• rekonštrukcia stúpacích elektrických vedení a elektrických prípojok

• opravy a montáž: zásuviek, svietidiel, vypínačov, bytových rozvodníc

• premiestnenie elektromerov

• montáže elektrických prípojok pre rodinné domy

• zisťovanie porúch na elektrických rozvodoch a ich odstraňovanie

• revízne správy elektrických zariadení

• kabeláže

• montáže hlavných domových, stúpačkových skríň a rôznych typov       rozvodníc

• opravy a montáže domových dorozumievacích systémov, opravy domových vrátnikov, domácich telefónov, zvončekových systémov, videovrátnikov

• montáž, oprava a preventívna údržba bleskozvodov

V – výroba elektrických rozvádzačov

M – montáž

O – oprava

U – údržba

S – odborné prehliadky a  odborné skúšky

E2 – elektrické zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov

E4.2 – elektrické rozvádzače nízkeho napätia do 1000A

O – Oprava vyhradených technických zariadení elektrických

      v rozsahu:

OU – oprava a údržba

R – rekonštrukcia

M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu

www.km-elektro.sk | Copyright 2015 © KM ELEKTRO s.r.o. All Rights Reserved. Designed by The Firma s.r.o.